Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Wizyty i teleporady w przychodni

Informacja dla pacjentów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 427), ustala się zasady realizacji teleporad w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dalikowie.

Pacjent ma prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w formie bezpośredniej wizyty lekarskiej udzielanej w podmiocie leczniczym, jak i teleporady.

    1. Bezpośrednia wizyta lekarska jest udzielana gdy:

 • pacjent (lub jego opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę,
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę, gdy doszło do jej pogorszenia lub zmiany objawów,
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
 • dziecko, z którym zgłasza się rodzic, nie ma jeszcze 6 lat,
 • podczas pierwszej wizyty u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru.

   2. Pacjent zgłasza potrzebę udzielenia mu świadczenia zdrowotnego telefonicznie w Rejestracji POZ. Rejestracja potwierdza jego dane kontaktowe, zbiera wywiad w kierunku objawów infekcji, informuje pacjenta o planowanym terminie i godzinie teleporady / lub wizyty osobistej. Lekarz kontaktuje się telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.
 
    3.
Teleporada udzielana jest, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • pacjent potrzebuje recepty na kontynuację leczenia,
 • pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację poprzedniego zlecenia,
 • pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • dziecko ma mniej niż 6 lat i korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

  4. W trakcie teleporady oprócz konsultacji medycznej pacjent może otrzymać następujące dokumenty niezbędne w dalszym leczeniu, np. e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, zlecenie na test na koronawirusa, sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał).

  5. W przypadku stwierdzenia przez lekarza
  potrzeby osobistego kontaktu z pacjentem, proszony jest on o ustalenie terminu takiej wizyty w Rejestracji POZ, aby była ona możliwa w jak najkrótszym terminie.

  tel. 0 43 678-01-90

WEJŚCIE DO PRZYCHODNI TYLKO W MASECZCE OCHRONNEJ.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) od 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane na terenie województwa łódzkiego przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
tj. szpitale I, II i III stopnia.
W związku z powyższym oraz mając na względzie art. 55 ust. 4 ww. ustawy stanowiący, że świadczeniodawca udzielający świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń
i w siedzibie świadczeniodawcy przekazujemy w załączeniu wykaz świadczeniodawców z terenu województwa łódzkiego, którzy od 1 października 2017 r. od godz. 8.00 będą udzielać świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wykaz

Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnoścą

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

zdrowotnych poza kolejnością


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w związku z publikacją dnia 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m. in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2016, poz. 1793 i 1807) uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:

 • posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • kobiety w ciąży,
 • do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

 

Uprawnienia szczególne pacjenta
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością