Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Dzisiaj jest: 6 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Judyta, Jan, Jurand

Szczepionki

Informacja dla pacjentów

Przychodnia posiada szczepionki przeciw grypie (w ograniczonej ilości).
Osoby zainteresowane szczepieniem bez względu na wiek mogą zgłaszać
się
do naszej przychodni w celu umówienia terminu zaszczepienia.
Zgłoszenia tylko telefoniczne nr. tel. 43 678-01-90

WEJŚCIE DO PRZYCHODNI TYLKO W MASECZCE OCHRONNEJ.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów SPZOZ w Dalikowie

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Dalikowie
  , 99-205 Dalików, ul. Wschodnia 2, zwany dalej: „Administratorem”.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: SPZOZ Dalików, 99-205 Dalików, ul. Wschodnia 2,  lub telefonując pod numer: 43 678-01-90.Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych., pisząc na adres: SPZOZ Dalików, 99-205 Dalików, ul. Wschodnia 2, lub telefonując pod numer: 43 678-08-24
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń i płatności związanych z tymi usługami oraz samego procesu leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów które za Twoją zgodą, o ile taka sytuacją ma miejsce, opłacają usługi związane z Twoim leczeniem w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu płatności (Drogi Pacjencie taką instytucją płacącą w Twoim imieniu może być Twój Pracodawca, ubezpieczyciel itp.).
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeżeli będziesz chciał uzyskać kopię, lub skorzystać z prawa do przeniesienia swojej dokumentacji to pamiętaj, że zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez odrębne przepisy polskiego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO.
 9. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

  * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 roku.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) od 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane na terenie województwa łódzkiego przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
tj. szpitale I, II i III stopnia.
W związku z powyższym oraz mając na względzie art. 55 ust. 4 ww. ustawy stanowiący, że świadczeniodawca udzielający świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń
i w siedzibie świadczeniodawcy przekazujemy w załączeniu wykaz świadczeniodawców z terenu województwa łódzkiego, którzy od 1 października 2017 r. od godz. 8.00 będą udzielać świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wykaz

Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnoścą

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

zdrowotnych poza kolejnością


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w związku z publikacją dnia 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m. in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2016, poz. 1793 i 1807) uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:

 • posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • kobiety w ciąży,
 • do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

 

Uprawnienia szczególne pacjenta
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością