Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 29 października 2021 r.
dotyczące zlecania badań diagnostycznych w kierunku infekcji Sars-Cov-2

w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z utrzymującymi się stanem pandemii COVID-19, w kontakcie z Pacjentem z podejrzeniem infekcji wirusem
SARS-CoV-2 nadal obowiązuje postępowanie zgodne z:

− Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi,
− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 1873 z późn. zm.),
− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395 z późn. zm.),
− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021r zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427).

Każdy Pacjent zgłaszający się do POZ (w formie wizyty osobistej bądź teleporady) z dowolnymi objawami infekcji dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, ból gardła, ból w okolicy zatok, bóle głowy, duszność, zaburzenia węchu i/lub smaku), objawami ogólnymi (gorączka, osłabienie, bóle mięśniowe, dreszcze) o nieznanej lub niewyjaśnionej przyczynie,
a także objawami ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty) z towarzyszącymi objawami ogólnymi, powinien zostać skierowany na diagnostykę w kierunku infekcji SARS-CoV-2. Nie jest możliwe na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego wykluczenie lub potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani odróżnienie tej infekcji od zakażeń dróg oddechowych innymi wirusami.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/testing-strategies